cenník - Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie

kontaktujte nás
Prejsť na obsah
cenník
CENNÍK  PLATNÝ OD 1.6.2023
za poskytované sociálne služby v Domove sociálnych služieb a Špecializovanom zariadení v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

toto je ukážka webstránky. NEPOUŽUVAŤ!
Návrat na obsah